خانه / اخبار واترپلو / نتایج مرحله اول لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال

نتایج مرحله اول لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال

لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال کشور از صبح روزگذشته (پنج‌شنبه) به میزبانی استان زنجان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه طلایه داران از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ اولین دوره لیگ دسته یک واترپلو زیر ۱۷ سال کشور با حضور ۱۵ تیم در قالب سه گروه از صبح روز گذشته (پنج‌شنبه) آغاز شد. دور نخست این مسابقات اول الی چهارم آبان ۱۳۹۷ به میزبانی استان زنجان پیگیری می‌شود. ضمنا برنامه روز چهارم این مسابقات که یکشنبه(چهارم آذر ۱۳۹۷) برگزار می‌شود نیز پس از برگزاری رقابت‌های مرحله گروهی اعلام می‌شود.

 

نتایج مرحله اول نخستین دوره لیگ دسته یک زیر ۱۷ سال اول الی چهارم آذر ۱۳۹۷   (زنجان)

ردیف گروه باشگاه نتیجه  باشگاه روز / تاریخ ساعت
۱ A آرمان پیشگامان کویر یزد ۱۳ ۷ طلایه داران پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۹
۲ A کرمان ۳ ۸ صنایع روی خمسه زنجان پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۰
۳ B موج خورشید تهران ۰ ۱۳ پنجره افق شیراز پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۱
۴ B مرکزی ۳ ۲ خوشبخت پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۲
۵ C آزادی (ج) ۵ ۴ هونام پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۳
۶ C هتل کوروش کرمانشاه ۹ ۹ شهید علیرضا صفوی پور اصفهان پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۴
۷ A کرمان ۳ ۵ آرمان پیشگامان کویر یزد پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۵
۸ A قهرمانان مشهد ۲ ۱۱ طلایه داران پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۶
۹ B مرکزی ۶ ۴ موج خورشید تهران پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۷
۱۰ B تیرازیس ۳ ۵ پنجره افق شیراز پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۸
۱۱ C هتل کوروش کرمانشاه ۸ ۱ آزادی (ج) پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۱۹
۱۲ C آزادی (ب) ۸ ۲ هونام پنجشنبه ۹۷/۹/۱ ۲۰
۱۳ A قهرمانان مشهد ۷ ۱۰ کرمان جمعه ۹۷/۹/۲ ۹
۱۴ A صنایع روی خمسه زنجان ۶ ۴ آرمان پیشگامان کویر یزد جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۰
۱۵ B تیرازیس ۳ ۳ مرکزی جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۱
۱۶ B خوشبخت ۱۰ ۱ موج خورشید تهران جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۲
۱۷ C آزادی(ب) ۳ ۳ هتل کوروش کرمانشاه جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۳
۱۸ C شهید علیرضا صفوی پور اصفهان ۱۷ ۲ آزادی (ج) جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۴
۱۹ A صنایع روی خمسه زنجان ۱۳ ۴ قهرمانان مشهد جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۵
۲۰ A طلایه داران ۳ ۶ کرمان جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۶
۲۱ B خوشبخت ۳ ۲ تیرازیس جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۷
۲۲ B پنجره افق شیراز ۷ ۲ مرکزی جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۸
۲۳ C شهید علیرضا صفوی پور اصفهان ۸ ۲ آزادی (ب) جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۹
۲۴ C هونام ۰ ۱۰ هتل کوروش کرمانشاه جمعه ۹۷/۹/۲ ۲۰
۲۵ A طلایه داران ۶ ۱۲ صنایع روی خمسه زنجان شنبه ۹۷/۹/۳ ۹
۲۶ A آرمان پیشگامان کویر یزد ۱۱ ۰ قهرمانان مشهد شنبه ۹۷/۹/۳ ۱۰
۲۷ B پنجره افق شیراز ۱۲ ۵ خوشبخت شنبه ۹۷/۹/۳ ۱۱
۲۸ B موج خورشید ۳ ۱۲ تیرازیس شنبه ۹۷/۹/۳ ۱۲
۲۹ C هونام ۰ ۱۱ شهید علیرضا صفوی پور اصفهان شنبه ۹۷/۹/۳ ۱۳
۳۰ C آزادی (ج) ۳ ۸ آزادی (ب) شنبه ۹۷/۹/۳ ۱۴

 

ردیف باشگاه نتیجه  باشگاه روز / تاریخ ساعت
۳۱ قهرمانان مشهد ۷ ۶ موج خورشید تهران شنبه  ۹۷/۹/۳ ۱۵
۳۲ طلایه داران ۱ ۲ تیرازیس شنبه  ۹۷/۹/۳ ۱۶
۳۳ کرمان ۹ ۶ خوشبخت شنبه  ۹۷/۹/۳ ۱۷
۳۴ آرمان پیشگامان کویر یزد ۱۳ ۴ مرکزی شنبه  ۹۷/۹/۳ ۱۸
۳۵ صنایع روی خمسه زنجان ۸ ۶ پنجره افق شیراز شنبه  ۹۷/۹/۳ ۱۹
۳۶ پنجره افق شیراز ۴ ۵ شهید علیرضا صفوی پور اصفهان یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۸
۳۷ قهرمانان مشهد ۲ ۳ هونام یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۹
۳۸ طلایه داران ۹ ۱ آزادی (ج) یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۱۰
۳۹ کرمان ۴ ۳ آزادی (ب) یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۱۱
۴۰ آرمان پیشگامان کویر یزد ۱ ۲ هتل کوروش کرمانشاه یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۱۲
۴۱ صنایع روی خمسه زنجان ۷ ۶ شهید علیرضا صفوی پور اصفهان یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۱۳
۴۲ موج خورشید تهران ۲ ۶ هونام یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۱۴
۴۳ تیرازیس ۹ ۲ آزادی (ج) یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۱۵
۴۴ خوشبخت ۵ ۶ آزادی (ب) یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۱۶
۴۵ مرکزی ۰ ۵ هتل کوروش کرمانشاه یکشنبه  ۹۷/۹/۴ ۱۷

 

جدول گروه‌های مرحله اول نخستین دوره لیگ دسته یک زیر ۱۷ سال اول الی چهارم آذر ۱۳۹۷   (زنجان)

گروه  A:

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده  تفاضل گل امتیاز
۱ صنایع روی خمسه زنجان ۴ ۴ ۰ ۰ ۳۹ ۱۷ ۲۲+ ۸
۲ آرمان پیشگامان کویر یزد ۴ ۳ ۰ ۱ ۳۳ ۱۶ ۱۷+ ۶
۳ کرمان ۴ ۲ ۰ ۲ ۲۲ ۲۳ ۱- ۴
۴ طلایه داران ۴ ۱ ۰ ۳ ۲۷ ۳۳ ۶- ۲
۵ قهرمانان مشهد ۴ ۰ ۰ ۴ ۱۳ ۴۵ ۳۲- ۰

گروه  B:

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده  تفاضل گل امتیاز
۱ پنجره افق شیراز ۴ ۴ ۰ ۰ ۳۷ ۱۰ ۲۷+ ۸
۲ مرکزی ۴ ۲ ۱ ۱ ۱۴ ۱۶ ۲- ۵
۳ خوشبخت ۴ ۲ ۰ ۲ ۲۰ ۱۸ ۲+ ۴
۴ تیرازیس ۴ ۱ ۱ ۲ ۲۰ ۱۴ ۶+ ۳
۵ موج خورشید تهران ۴ ۰ ۰ ۴ ۸ ۴۱ ۳۳- ۰

گروه  C:

ردیف تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده  تفاضل گل امتیاز
۱ شهید علیرضا صفوی پور اصفهان ۴ ۳ ۱ ۰ ۴۵ ۱۳ ۳۲+ ۷
۲ هتل کوروش کرمانشاه ۴ ۲ ۲ ۰ ۳۰ ۱۳ ۱۷+ ۶
۳ آزادی (ب) ۴ ۲ ۱ ۱ ۲۱ ۱۶ ۵+ ۵
۴ آزادی (ج) ۴ ۱ ۰ ۳ ۱۱ ۳۷ ۲۶- ۲
۵ هونام ۴ ۰ ۰ ۴ ۶ ۳۴ ۲۸- ۰

 

انتشار توسط 8 تم

درباره‌ی admin

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>