خانه / مقالات

مقالات

توجه : مدیریت کلوب هیچ گونه نظری در خصوص صحت یا عدم صحت مقالات ندارد . اشخاصی که تمایل به انتشار مقالات خود در این سایت را دارند می توانند با مدیریت سایت تماس حاصل نمایند .

رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی (۲)

Strategic Marketing Planning in the Sport Sector